2018 йил якуни буйича молиявий курсаткичлари

Минг.сум.

АКТИВ ПАССИВ
Асосий воситалар 23207339,2 Устав капитали 1849174
Узоқ муддатли инвестициялар 93720,5 Резерв капитали 209306,6
Ишлаб чиқариш заҳиралари 37514,6 Тақсимланмаган соф фойда -1983892,3
Келгуси давр харажатлар   Мақсадли тушумлар 22436714,6
Дебиторлар 83169,5 Кредиторлар 920172,5
Пул маблағлари 9731,6    
ЖАМИ 23431475,4 ЖАМИ 23431475,4
    СОФ ФОЙДА -1983892,3

 Молиявий натижалар:

1.Хизмат кўрсатишдан олинган соф тушум- 2334965,1 минг сўм,    

2. Даромад ҳисобидан ҳисобланган солиқ ва ажратмалар -1130123,1 минг сўм,

3. Ҳисобот давридаги соф фойда -131913,6 минг сўм.

 

Жамият бухгалтери                                                         Л.Стрелникова

Жамият директори в.в.б.                                                 А.Холжигитов

Обуна бўлиш

Тескари алоқа