Text to speech   Click to listen highlighted text! Text to speech Powered By GSpeech
  • Асосий
  • Жамият ҳақида
  • Янгиликлар
  • Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини ўз фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шакли

«Олой деҳқон бозори» АЖ акциядорлари диққатига!

«Ooly dehqon bozori» АЖ  Кузатув Кенгаши акциядорларнинг навбатдаги  Умумий  йигилиши  2017 йил 20 июнь куни соат 1100 да утказилишини маълум қилади.

Умумий мажлис жамият маъмурият биносида ўтказилади.

Манзил:  Тошкент шахар, Юнусобод тумани,  Амир-Темур кўчаси,40-уй

Жамият веб-сайти: www.oloy-bozori.uz

Эл. почта манзили: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

Акциядорлар Умумий йигилишини утказиш тугрисиида хабардор килиш учун жамият акциядорлари реестрини шакллантириш санаси: 2017 йил 24 май.

Акциядорлар умумий йигилишида катнашиш хукукига эга жамият акциядорларининг реестрини  шакллантириш санаси: 2017 йил 15 июнь.

Кун тартибига куйидаги масалалар киритилган:

1. Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўгрисидаги хисоботларини эшитиш.

2. Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.

3. Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

4. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тасдиқлаш.

6. Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

7. Жамиятнинг директори билан тузилган мехнат шартномасини узайтириш;

8. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.

9. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.

10. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва кайта тасдиклаш.

Акциядорларни руйхатга олиш 2017 йил 20 июнда 1000 дан бошланади.

Акциядорларнинг Умумий йигилишда иштирок этиш хукуки акциядор томонидан шахсан ёки унинг вакили оркали амалга оширилади. Акциядорнинг вакили  акциядорларнинг Умумий йигилишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида, жумладан жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга доир ишончнома нотариал тартибда тасдикланган холда, юридик шахс номидан овоз беришга доир ишончнома, унинг рахбарининг имзоси ва ушбу юридик шахснинг мухри билан тасдикланган холда булиши керак.    

Умумий йигилишга тайергарлик куриш ва утказиш юзасидан ахборот билан жамият маъмурияти биносида 16 июнь кунидан бошлаб танишиш мумкин.

Маълумот учун телефонлар: 232-14-53, 236-39-27

Жамиятнинг барча акциядорларига!

Узбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукуларини химоя килиш тугрисида”ги конуннинг 62-моддасида акциядорларга умумий йигилиш утказилиши тугрисидаги хабар уларнинг электрон почтасига хам юборилиши кузда тутилган. Шу муносабат билан узингизни почта манзилингиз  хакида жамиятга маълумот такдим этишингизни сураймиз.

Обуна бўлиш

Тескари алоқа

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech