Text to speech   Click to listen highlighted text! Text to speech Powered By GSpeech

«Oloy dehqon bozori» АЖ акциядорлари диккатига !

«Oloy dehqon bozori» АЖ Кузатув Кенгаши 2016 йил 22 апрел куни соат 1100 да акциядорларининг навбатдаги умумий йигилиши утказилишини маълум килади.

Умумий йигилиш жамият маъмурий биносида булиб утади.

Манзил: Юнусобод тумани, Амир-Темур кучаси, 40-уй.

Эл.почта манзили: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

Умумий йигилиш кун тартиби:

1. «Oloy dehqon bozori» АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг хисоботини тасдиклаш ва унинг фаолиятига бахо бериш.

2. Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хужалик фаолияти якуни юзасидан ташки аудиторлик текшируви хулосасини куриб чикиш.

3. Жамият тафтиш комиссиясининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

4. Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича йиллик хисоботини тасдиклаш.

5. Жамият кузатув кенгашининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи.

6. Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича фойда ва зарарлари хисобварагини тасдиклаш, унинг фойдаси ва зарарларини таксимлаш.

7. Жамиятнинг 2016 йилга мулжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиклаш.

8. Жамиятнинг директори билан тузилган шартномани амал килиш муддатини узайтириш.

9. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.

10. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.

11. Жамият Уставига узгартириш киритиш.

12. “Жамият акциядорлари умумий йигилиши тугрисидаги Низом”га узгартириш киритиш.

13. “Жамият Кузатув кенгаши тугрисидаги Низом”га узгартириш киритиш.

14. “Жамият Ижроия органи тугрисидаги Низом”га узгартириш киритиш.

15. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиклаш.

16. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 18 декабрдаги 366-сонли карори хамда 2016 йил 22 мартдаги 216-ф-сонли фармойиши ижросини таъминлаш.

17. Жамиятда “Корпоратив бошкарув Кодекси”га риоя килишни тасдиклаш.

18. Жамиятни урта муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиклаш.

19. Жамиятнинг узок муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиклаш.

Умумий йигилишга тайёргарлик куриш ва утказиш юзасидан ахборот билан жамият маъмуриятининг  кабулхонасида 11 апрел кунидан танишиш мумкин.

Маълумот учун телефонлар: 232-14-53.

Обуна бўлиш

Тескари алоқа

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech